top of page
Garantie

Informatie rondom garantie & retour

 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Info@waffnature-natuurvoeding.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren

 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 5. die snel kunnen bederven of verouderen;

 6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 7. voor losse kranten en tijdschriften;

 8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

 

 • o De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • o Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 • o Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 • o De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 • o De garantie geldt niet indien:

  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Identiteit ondernemer

Waff Nature
Akkerstraat 43 bus 1
9140 Temse
Info@waffnature-natuurvoeding.be
0493/074372
BE0521.940.568

0521.940.568

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
Waff Nature
Akkerstraat 43 bus 1
9140 Temse
Info@waffnature-natuurvoeding.be
0493/074371

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

   

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :

 

 

 

   

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

   

 

— Naam/Namen consument(en)

 

   

 

— Adres consument(en) :

 

   

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

   

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

   

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

   

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Vestiging De Klinge

BE0521.940.568

0483.66.37.03

info@waffnature-natuurvoeding.be

bottom of page